วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม – 400911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม

ภาษาไทย : ต. น้ำอ้อม  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Nam Om ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400911

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.671

ลองติจูด : 103.127

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.671,103.127,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/