วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม – 350703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม

ภาษาไทย : ต. น้ำอ้อม  อ. ค้อวัง จ. ยโสธร

English : Nam Om ,Kho Wang, Yasothon

รหัส ตำบล : 350703

รหัส อำเภอ : 3507

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.397

ลองติจูด : 104.280

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.397,104.280,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/