วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม – 330406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม

ภาษาไทย : ต. น้ำอ้อม  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nam Om ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330406

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.660

ลองติจูด : 104.657

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.660,104.657,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/