วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ่าง – 530204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ่าง

ภาษาไทย : ต. น้ำอ่าง  อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

English : Nam Ang ,Tron, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530204

รหัส อำเภอ : 5302

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.456

ลองติจูด : 100.215

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.456,100.215,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/