วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำหมัน – 530305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำหมัน

ภาษาไทย : ต. น้ำหมัน  อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์

English : Nam Man ,Tha Pla, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530305

รหัส อำเภอ : 5303

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.862

ลองติจูด : 100.250

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.862,100.250,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/