วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำสวย – 420110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำสวย

ภาษาไทย : ต. น้ำสวย  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Nam Suai ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420110

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.613

ลองติจูด : 101.852

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.613,101.852,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/