วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำรัด – 540803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำรัด

ภาษาไทย : ต. น้ำรัด  อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่

English : Nam Rat ,Nong Muang Khai, Phrae

รหัส ตำบล : 540803

รหัส อำเภอ : 5408

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.268

ลองติจูด : 100.138

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.268,100.138,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/