วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำพอง – 400701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำพอง

ภาษาไทย : ต. น้ำพอง  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Nam Phong ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400701

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.760

ลองติจูด : 102.825

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.760,102.825,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/