วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำปาย – 550205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำปาย

ภาษาไทย : ต. น้ำปาย  อ. แม่จริม จ. น่าน

English : Nam Pai ,Mae Charim, Nan

รหัส ตำบล : 550205

รหัส อำเภอ : 5502

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.641

ลองติจูด : 100.961

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.641,100.961,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/