วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำปั้ว – 550708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำปั้ว

ภาษาไทย : ต. น้ำปั้ว  อ. เวียงสา จ. น่าน

English : Nam Pua ,Wiang Sa, Nan

รหัส ตำบล : 550708

รหัส อำเภอ : 5507

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.639

ลองติจูด : 100.725

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.639,100.725,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/