วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำตาล – 170607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำตาล

ภาษาไทย : ต. น้ำตาล  อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

English : Namtan ,In Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170607

รหัส อำเภอ : 1706

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.976

ลองติจูด : 100.361

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.976,100.361,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/