วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำดิบ – 510608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำดิบ

ภาษาไทย : ต. น้ำดิบ  อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

English : Nam Dip ,Pa Sang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510608

รหัส อำเภอ : 5106

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.424

ลองติจูด : 98.833

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.424,98.833,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/