วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำชำ – 540402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำชำ

ภาษาไทย : ต. น้ำชำ  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Nam Cham ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540402

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.034

ลองติจูด : 100.091

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.034,100.091,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/