วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำจั้น – 380406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำจั้น

ภาษาไทย : ต. น้ำจั้น  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380406

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.063

ลองติจูด : 103.894

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.063,103.894,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/