วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ – 451110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ

ภาษาไทย : ต. น้ำคำ  อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

English : Nam Kham ,Suwannaphum, Roi Et

รหัส ตำบล : 451110

รหัส อำเภอ : 4511

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.734

ลองติจูด : 103.824

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.734,103.824,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/