วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ – 350902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ

ภาษาไทย : ต. น้ำคำ  อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร

English : Nam Kham ,Thai Charoen, Yasothon

รหัส ตำบล : 350902

รหัส อำเภอ : 3509

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.015

ลองติจูด : 104.486

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.015,104.486,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/