วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ – 330122

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำคำ

ภาษาไทย : ต. น้ำคำ  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Nam Kham ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330122

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.167

ลองติจูด : 104.340

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.167,104.340,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/