วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นิคม – 460905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นิคม

ภาษาไทย : ต. นิคม  อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Nikhom ,Sahatsakhan, Kalasin

รหัส ตำบล : 460905

รหัส อำเภอ : 4609

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.677

ลองติจูด : 103.492

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.677,103.492,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/