วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นิคม – 311102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นิคม

ภาษาไทย : ต. นิคม  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Nikhom ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311102

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.274

ลองติจูด : 103.225

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.274,103.225,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/