วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นิคมสร้างตนเอง – 301508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นิคมสร้างตนเอง

ภาษาไทย : ต. นิคมสร้างตนเอง  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Nikhom Sang Ton-Eng ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301508

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.128

ลองติจูด : 102.490

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.128,102.490,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/