วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นิคมลำโดมน้อย – 342504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นิคมลำโดมน้อย

ภาษาไทย : ต. นิคมลำโดมน้อย  อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

English : Nikhom Lam Dom Noi ,Sirindhorn, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342504

รหัส อำเภอ : 3425

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.210

ลองติจูด : 105.412

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.210,105.412,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/