วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นิคมพัฒนา – 210801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นิคมพัฒนา

ภาษาไทย : ต. นิคมพัฒนา  อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง

English : Nikhom Phatthana ,Nikhom Phatthana, Rayong

รหัส ตำบล : 210801

รหัส อำเภอ : 2108

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.856

ลองติจูด : 101.177

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.856,101.177,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/