วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโสก – 490107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโสก

ภาษาไทย : ต. นาโสก  อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร

English : Na Sok ,Mueang Mukdahan, Mukdahan

รหัส ตำบล : 490107

รหัส อำเภอ : 4901

รหัส จังหวัด  : 49

ละติจูด : 16.487

ลองติจูด : 104.522

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.487,104.522,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/