วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์ – 341906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์

ภาษาไทย : ต. นาโพธิ์  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Na Pho ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341906

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.069

ลองติจูด : 105.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.069,105.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/