วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์ – 341004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์

ภาษาไทย : ต. นาโพธิ์  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Na Pho ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341004

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.891

ลองติจูด : 105.294

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.891,105.294,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/