วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์ – 311301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์

ภาษาไทย : ต. นาโพธิ์  อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

English : Na Pho ,Na Pho, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311301

รหัส อำเภอ : 3113

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.635

ลองติจูด : 102.944

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.635,102.944,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/