วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์กลาง – 340303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโพธิ์กลาง

ภาษาไทย : ต. นาโพธิ์กลาง  อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

English : Na Pho Klang ,Khong Chiam, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340303

รหัส อำเภอ : 3403

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.553

ลองติจูด : 105.557

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.553,105.557,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/