วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาโป่ง – 520806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาโป่ง

ภาษาไทย : ต. นาโป่ง  อ. เถิน จ. ลำปาง

English : Na Pong ,Thoen, Lampang

รหัส ตำบล : 520806

รหัส อำเภอ : 5208

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.651

ลองติจูด : 99.116

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.651,99.116,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/