วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแห้ว – 420601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแห้ว

ภาษาไทย : ต. นาแห้ว  อ. นาแห้ว จ. เลย

English : Na Haeo ,Na Haeo, Loei

รหัส ตำบล : 420601

รหัส อำเภอ : 4206

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.484

ลองติจูด : 101.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.484,101.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/