วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแสง – 380703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแสง

ภาษาไทย : ต. นาแสง  อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ

English : ,Si Wilai, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380703

รหัส อำเภอ : 3807

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.082

ลองติจูด : 103.843

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.082,103.843,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/