วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแวง – 340508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแวง

ภาษาไทย : ต. นาแวง  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Na Waeng ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340508

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 16.011

ลองติจูด : 105.329

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.011,105.329,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/