วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแค – 412203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแค

ภาษาไทย : ต. นาแค  อ. นายูง จ. อุดรธานี

English : Na Khae ,Na Yung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412203

รหัส อำเภอ : 4122

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.963

ลองติจูด : 102.085

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.963,102.085,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/