วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแขม – 420112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแขม

ภาษาไทย : ต. นาแขม  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Na Khaem ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420112

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.687

ลองติจูด : 101.660

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.687,101.660,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/