วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแก – 390602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแก

ภาษาไทย : ต. นาแก  อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู

English : Na Kae ,Na Wang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390602

รหัส อำเภอ : 3906

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.396

ลองติจูด : 102.078

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.396,102.078,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/