วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาแก – 350409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาแก

ภาษาไทย : ต. นาแก  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Na Kae ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350409

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.597

ลองติจูด : 104.426

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.597,104.426,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/