วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเหล่า – 390601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเหล่า

ภาษาไทย : ต. นาเหล่า  อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู

English : Na Lao ,Na Wang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390601

รหัส อำเภอ : 3906

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.294

ลองติจูด : 102.073

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.294,102.073,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/