วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเวียง – 370504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเวียง

ภาษาไทย : ต. นาเวียง  อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ

English : Na Wiang ,Senangkhanikhom, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370504

รหัส อำเภอ : 3705

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.029

ลองติจูด : 104.592

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.029,104.592,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/