วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเวียง – 350204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเวียง

ภาษาไทย : ต. นาเวียง  อ. ทรายมูล จ. ยโสธร

English : Na Wiang ,Sai Mun, Yasothon

รหัส ตำบล : 350204

รหัส อำเภอ : 3502

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.070

ลองติจูด : 104.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.070,104.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/