วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเลียง – 480709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเลียง

ภาษาไทย : ต. นาเลียง  อ. นาแก จ. นครพนม

English : Na Liang ,Na Kae, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480709

รหัส อำเภอ : 4807

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.063

ลองติจูด : 104.551

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.063,104.551,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/