วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเลิง – 341413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเลิง

ภาษาไทย : ต. นาเลิง  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Na Loeng ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341413

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.541

ลองติจูด : 104.586

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.541,104.586,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/