วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเรือง – 342903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเรือง

ภาษาไทย : ต. นาเรือง  อ. นาเยีย จ. อุบลราชธานี

English : Na Rueang ,Na Yia, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342903

รหัส อำเภอ : 3429

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.987

ลองติจูด : 105.068

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.987,105.068,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/