วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเริก – 200605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเริก

ภาษาไทย : ต. นาเริก  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Na Roek ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200605

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.405

ลองติจูด : 101.248

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.405,101.248,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/