วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเยีย – 342901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเยีย

ภาษาไทย : ต. นาเยีย  อ. นาเยีย จ. อุบลราชธานี

English : Na Yia ,Na Yia, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342901

รหัส อำเภอ : 3429

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.006

ลองติจูด : 105.143

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.006,105.143,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/