วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเพียง – 470203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเพียง

ภาษาไทย : ต. นาเพียง  อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร

English : Na Phiang ,Kusuman, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470203

รหัส อำเภอ : 4702

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.367

ลองติจูด : 104.216

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.367,104.216,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/