วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเพียง – 400509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเพียง

ภาษาไทย : ต. นาเพียง  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Na Phiang ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400509

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.490

ลองติจูด : 102.270

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.490,102.270,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/