วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเชือก – 460710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเชือก

ภาษาไทย : ต. นาเชือก  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Na Chueak ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460710

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.557

ลองติจูด : 103.415

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.557,103.415,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/