วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเชือก – 440701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเชือก

ภาษาไทย : ต. นาเชือก  อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

English : Na Chueak ,Na Chueak, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440701

รหัส อำเภอ : 4407

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.773

ลองติจูด : 103.047

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.773,103.047,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/