วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาเจริญ – 340704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาเจริญ

ภาษาไทย : ต. นาเจริญ  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Na Charoen ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340704

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.902

ลองติจูด : 104.955

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.902,104.955,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/