วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาฮี – 471106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาฮี

ภาษาไทย : ต. นาฮี  อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร

English : Na Hi ,Akat Amnuai, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471106

รหัส อำเภอ : 4711

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.718

ลองติจูด : 103.920

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.718,103.920,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/