วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาอิน – 530710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาอิน

ภาษาไทย : ต. นาอิน  อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์

English : Na In ,Phichai, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530710

รหัส อำเภอ : 5307

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.245

ลองติจูด : 100.193

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.245,100.193,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/